Kā padziļināti notīrīt savu PS4 Slim

Esmu to izmēģinājis cīņā un nespēju sasniegt savu mērķi, proti, liegt piekļuvi visiem direktorijiem, izņemot publisko direktoriju, un atļaut piekļuvi tikai visiem citiem direktorijiem ar noteiktām IP adresēm.

Lai instalētu Railo + Apache + Tomcat, es gandrīz sekoju šim skriptam: https://github.com/talltroym/Railo-Ubuntu-Installer-Script, pēc tam pārbaudīju iestatījumus ar šo apmācību: http://blog.nictunney.com/2012 /03/railo-tomcat-and-apache-on-amazon-ec2.html

Instalēšanas skriptā ir iespējoti šie modifikācijas:

sudo a2enmod ssl sudo a2enmod proxy sudo a2enmod proxy_http sudo a2enmod rewrite sudo a2ensite default-ssl 

Ārpus skripta es nokopēju pieejamās vietnes vietnēs, kurās iespējots, un pēc tam pārlādēju Apache.

Man ir izveidots direktorijs Railo cmfl, kas atrodas vietnē / var / www / Railo / Pārlūkprogrammas pārvietošanās uz vietni http: // Server_IP_Address / Railo piespiež SSL un pārvietojas uz vietni https: // Server_IP_Address / Railo, kas parāda index.cfm. Nenodrošinot index.cfm un izlaižot https, tiek norādīts, ka direktorija DirectoryIndex un Apache RewriteCond, šķiet, darbojas vietnēs iespējotajā VirtualHost.

Problēma, ar kuru es sastopos, ir tāda, ka es, šķiet, nevaru liegt piekļuvi visiem direktorijiem, izņemot publiskos. Mana direktoriju struktūra ir diezgan vienkārša un izskatās šādi:

 • Railo
  • kļūda
  • Publisks
  • NotPublic
  • Smilšu kaste

Šīs ir manas vietnes iespējotās konfigurācijas:

 ServerAdmin [email protected] DocumentRoot /var/www #Default Deny All to prevent walking backwards in file system Alias /Railo/ '/var/www/Railo/' Order Deny,Allow Deny from All ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ AllowOverride None Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Order allow,deny Allow from all ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel warn CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined Alias /doc/ '/usr/share/doc/' Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride None Order deny,allow Deny from all Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128 DirectoryIndex index.cfm index.cfml default.cfm default.cfml index.htm index.html index.cfc RewriteEngine on RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$ RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R] 

un

 ServerAdmin [email protected] DocumentRoot /var/www Alias /Railo/ '/var/www/Railo/' Order Deny,Allow Deny from All ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ AllowOverride None Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Order allow,deny Allow from all ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel warn CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access.log combined Alias /doc/ '/usr/share/doc/' Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride None Order deny,allow Deny from all Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128 # SSL Engine Switch: # Enable/Disable SSL for this virtual host. SSLEngine on # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing # the ssl-cert package. See # /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz for more info. # If both key and certificate are stored in the same file, only the # SSLCertificateFile directive is needed. SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key # Server Certificate Chain: # Point SSLCertificateChainFile at a file containing the # concatenation of PEM encoded CA certificates which form the # certificate chain for the server certificate. Alternatively # the referenced file can be the same as SSLCertificateFile # when the CA certificates are directly appended to the server # certificate for convinience. #SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt # Certificate Authority (CA): # Set the CA certificate verification path where to find CA # certificates for client authentication or alternatively one # huge file containing all of them (file must be PEM encoded) # Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks # to point to the certificate files. Use the provided # Makefile to update the hash symlinks after changes. #SSLCACertificatePath /etc/ssl/certs/ #SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/ca-bundle.crt # Certificate Revocation Lists (CRL): # Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client # authentication or alternatively one huge file containing all # of them (file must be PEM encoded) # Note: Inside SSLCARevocationPath you need hash symlinks # to point to the certificate files. Use the provided # Makefile to update the hash symlinks after changes. #SSLCARevocationPath /etc/apache2/ssl.crl/ #SSLCARevocationFile /etc/apache2/ssl.crl/ca-bundle.crl # Client Authentication (Type): # Client certificate verification type and depth. Types are # none, optional, require and optional_no_ca. Depth is a # number which specifies how deeply to verify the certificate # issuer chain before deciding the certificate is not valid. #SSLVerifyClient require #SSLVerifyDepth 10 # Access Control: # With SSLRequire you can do per-directory access control based # on arbitrary complex boolean expressions containing server # variable checks and other lookup directives. The syntax is a # mixture between C and Perl. See the mod_ssl documentation # for more details. # #SSLRequire ( %{SSL_CIPHER} !~ m/^(EXP|NULL)/ \ # and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq 'Snake Oil, Ltd.' \ # and %{SSL_CLIENT_S_DN_OU} in {'Staff', 'CA', 'Dev'} \ # and %{TIME_WDAY} >= 1 and %{TIME_WDAY} <= 5 \ # and %{TIME_HOUR} >= 8 and %{TIME_HOUR} <= 20 ) \ # or %{REMOTE_ADDR} =~ m/^192\.76\.162\.[0-9]+$/ # # SSL Engine Options: # Set various options for the SSL engine. # o FakeBasicAuth: # Translate the client X.509 into a Basic Authorisation. This means that # the standard Auth/DBMAuth methods can be used for access control. The # user name is the `one line' version of the client's X.509 certificate. # Note that no password is obtained from the user. Every entry in the user # file needs this password: `xxj31ZMTZzkVA'. # o ExportCertData: # This exports two additional environment variables: SSL_CLIENT_CERT and # SSL_SERVER_CERT. These contain the PEM-encoded certificates of the # server (always existing) and the client (only existing when client # authentication is used). This can be used to import the certificates # into CGI scripts. # o StdEnvVars: # This exports the standard SSL/TLS related `SSL_*' environment variables. # Per default this exportation is switched off for performance reasons, # because the extraction step is an expensive operation and is usually # useless for serving static content. So one usually enables the # exportation for CGI and SSI requests only. # o StrictRequire: # This denies access when 'SSLRequireSSL' or 'SSLRequire' applied even # under a 'Satisfy any' situation, i.e. when it applies access is denied # and no other module can change it. # o OptRenegotiate: # This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL # directives are used in per-directory context. #SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire SSLOptions +StdEnvVars  SSLOptions +StdEnvVars # SSL Protocol Adjustments: # The safe and default but still SSL/TLS standard compliant shutdown # approach is that mod_ssl sends the close notify alert but doesn't wait for # the close notify alert from client. When you need a different shutdown # approach you can use one of the following variables: # o ssl-unclean-shutdown: # This forces an unclean shutdown when the connection is closed, i.e. no # SSL close notify alert is send or allowed to received. This violates # the SSL/TLS standard but is needed for some brain-dead browsers. Use # this when you receive I/O errors because of the standard approach where # mod_ssl sends the close notify alert. # o ssl-accurate-shutdown: # This forces an accurate shutdown when the connection is closed, i.e. a # SSL close notify alert is send and mod_ssl waits for the close notify # alert of the client. This is 100% SSL/TLS standard compliant, but in # practice often causes hanging connections with brain-dead browsers. Use # this only for browsers where you know that their SSL implementation # works correctly. # Notice: Most problems of broken clients are also related to the HTTP # keep-alive facility, so you usually additionally want to disable # keep-alive for those clients, too. Use variable 'nokeepalive' for this. # Similarly, one has to force some clients to use HTTP/1.0 to workaround # their broken HTTP/1.1 implementation. Use variables 'downgrade-1.0' and # 'force-response-1.0' for this. BrowserMatch 'MSIE [2-6]' \ nokeepalive ssl-unclean-shutdown \ downgrade-1.0 force-response-1.0 # MSIE 7 and newer should be able to use keepalive BrowserMatch 'MSIE [17-9]' ssl-unclean-shutdown DirectoryIndex index.cfm index.cfml default.cfm default.cfml index.htm index.html #Proxy .cfm and cfc requests to Railo ProxyPassMatch ^/(.+.cf[cm])(/.*)?$ http://127.0.0.1:8888/$1 ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8888/ #Deny access to admin except for local clients Order deny,allow Deny from all # Allow from # Allow from Allow from 127.0.0.1  

Apache2.conf ietver:

 # Include the virtual host configurations: Include sites-enabled/ LoadModule jk_module /usr/lib/apache2/modules/mod_jk.so  JkMount /*.cfm ajp13 JkMount /*.cfc ajp13 JkMount /*.do ajp13 JkMount /*.jsp ajp13 JkMount /*.cfchart ajp13 JkMount /*.cfm/* ajp13 JkMount /*.cfml/* ajp13 # Flex Gateway Mappings # JkMount /flex2gateway/* ajp13 # JkMount /flashservices/gateway/* ajp13 # JkMount /messagebroker/* ajp13 JkMountCopy all JkLogFile /var/log/apache2/mod_jk.log 

Es uzskatu, ka es saprotu lielāko daļu no tā, izņemot to, ka iekļaušanai jk_module, kuru esmu pamanījis, ir kļūda, kas parādās žurnālos, kurus nevaru sakārtot:

[brīdināt] httpd.conf nav definēts JkShmFile. Izmantojot noklusējuma / etc / apache2 / logs / jk-runtime-status

Esmu pārbaudījis savu regulāro izteiksmi, salīdzinot ar direktoriju ceļiem, izmantojot RegexBuddy, lai pārliecinātos, ka es neesmu pareizi. Šķiet, ka problēma nav saistīta ar Regex, lai gan direktoriju direktīvā man var būt kaut kas nepareizs. Šķiet, ka Atrašanās vietas direktīva darbojas pareizi, lai bloķētu Railo administratora vietnes piekļuvi.

 • Es esmu briesmīgs ar skaidrību. Es domāju, ko es mēģinu sakārtot, kāpēc Direktorija direktīva, , neizdodas, bet Atrašanās vietas direktīva, , darbojas. Ja es aizstātu ar Es saņemu meklētos rezultātus.

Kļūdas ziņojums ir mod_jk savienotāja sūdzība par faila izmantošanu, ko tas var izmantot koplietotās atmiņas vajadzībām. Visbiežākais iemesls patiesībai vajadzība šis fails ir paredzēts slodzes līdzsvarošanai, ko neizskatās kā jūs darāt. Otrs iemesls ir statusa darbinieki, kuri reti tiek izmantoti, ja vispār tiek izmantoti.

Ja vēlaties, kļūdu varat novērst ar rindiņu, kas līdzīga šai, kas norādīta jūsu apache konfigurācijā: JkShmFile /var/log/apache2/mod_jk.shm

Tomēr tas nekaitēs jums vienkārši ignorēt kļūdu.

Šeit ir detalizēts apraksts par to, kam jkshmfile ir paredzēts: http://tomcat.apache.org/connectors-doc/reference/apache.html

Ceru tas palīdzēs.

 • Es redzēšu, vai es varu apklusināt JkShmFile kļūdu ar šo informāciju.

strādāja par jums: Charles Robertson | Vēlies ar mums sazināties?